Opšta pitanja - Pitanja i odgovori


Izolaciona sposobnost stakla se definiše koeficijentom prolaza toplote.
Koeficijent toplotne provodljivosti za staklo se obeležava sa K-Wert (danas se koristi i oznaka Ug). To je mera toplote koja prolazi kroz jedan ili više slojeva stakla koje se sa svojim spoljašnjim stranama nalaze na različitim temperaturama. Ova mera daje snagu (koja je količina energije po jedinici vremena) koja protiče kroz područje površine 1m2, ako je razlika između strana susednih stacionarnih temperatura vazduha od 1 K, pa je time i njegova jedinica W/m2K (vat po kvadratnom metru kelvina).
Što je ovaj koeficijent niži to je toplotna izolacija stakla veća. IZO (termo) staklo napravljeno od flot stakala i ispunjeno suvim vazduhom ima koeficijent toplotne provodljivosti K-Wert 2,94 W/m2K ... Ako se kao jedno od stakala koristi staklo sa nisko-emisionim filmom i međuprostor se ispuni gasom argonom dobijamo novi toplotni koeficijent K-Wert 1,3 W/m2K - više od 2 puta bolju toplotnu izolaciju na staklu, dobar razlog za pravi izbor stakla.


Koeficijent toplotne provodljivosti za okvir (profil) prozora obeležava sa Uf.
Što je ovaj koeficijent niži to je toplotna izolacija okvira veća, a time i koeficijent toplotne provodljivosti celokupnog prozora bolji.


U građevinarstvu se koriste i drugi toplotni koeficijenti koji jasno govore o kom stepenu toplotne izolacije je reč. Jedan od tih koeficijenata je i Uw – koeficijent toplotne provodljivosti stolarije.
Na vrednost koeficijenta provođenja toplote stolarije utiču ne samo vrste stakla nego i sami profili.

Uw = (Ag x Ug) + (Af x Uf) + (lg x Ug) (W/m2K)
Ag + Af

Uw – Koeficijent toplotne provodljivosti prozora/vrata
Ug – Koeficijent toplotne provodljivosti stakla
Uf – Koeficijent toplotne provodljivosti okvira (profila)
Ug – Koeficijent korekcije za grejne mostove između okvira i stakla
lg – Ukupna dužina okvira (profila)
Ag –Površina staklena
Af – Površina okvira (profila)

Uw – Izračunava se po gore postavljenoj formuli
Ug – Vrednost se dobija od proizvođača stakla
Uf – Vrednost se dobija od proizvođača okvira (profila)


Termo panel je termin koji se koristi najčešće u građevinskoj industriji podrazumeva (termo sendvič) i objašnjava vrstu ispune kod zidnih obloga, krovnih pokrivača i građevinske stolarije.

Postoje rezličite vrste termo panela, najčešće podele su prema nameni u kojoj se koriste. Mi ćemo obraditi ovaj termin iz oblasti građevinske stolarije.

Izrađuju se kao sendvič sa dve ploče (debljina oko 1,5 mm) izrađene od tvrdog PVC-a ili aluminijuma (plastificiranog) otpornih na vremenske uslove, UV stabilne i samogasive a između kojih se nalazi lepkom spojen ekstrudirani polistirol najčešće gustine oko 45 kg/m3, stirodurom (XPS) ili tvrdo presovanim stiroporom (EPS). što se tiče samog izgleda paneli mogu biti ravni ili dekorativni. Jako često kada se koriste kao paneli za izradu ulaznih vrata u njih se ugrađuje staklo po želji kupca opšiveno ukrasnim lajsnama.

Zahvaljujući izuzetno maloj toplotnoj provodljivosti koja može dostići vrednost od samo 1,1 W/m2K , panel je pogodan za sva ulazna i unutrašnja vrata pregradne zidove i konstrukcije, izrađene od standardnih PVC ili ALU profila.
Sve ovo govori i u prilog i zvučnoj izolaciji koja ide do 21 dB.

Uz ove panele se, kvalitetno i uz minimalna ulaganja, može obezbediti konstantna temperatura u prostorijama koje želimo da zaštitimo.


RAL karta je karta boja po RAL skali i koristi se za definisanje standardnih boja za boje i premaze. Ovo je napopularniji standard centralne Evrope koji se koristi danas. Ovaj standard se primenjuje u arhitekturi, građevinskoj industriji, bezbednosti na putevima...

Boja je nešto što ima različitu vizuelnu percepciju kod ljudi. Kategorija boja i fizičke specifikacije boje su povezane sa objektima, materijalima, izvorima svetlosti idr. Na osnovu njihove fizičke osobine, kao što su svetlo apsorbcija, refleksija ili emisija spektrima. Definisanjem prostora boja, boje se mogu prepoznati po numeričkim koordinatama.

Nauka o boji obuhvata percepciju boja iz ugla ljudskog oka i mozga, poreklo boja u materijalu, teorikju boja u umetnosti .... sve ovo dovelo je do potrebe za stvaranje nekog standarda boja po kome bi se radilo.

1927 godine nemački Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung (Nacionalni komitet za osiguranje kvaliteta i isporuke) je izumeo zbirku od 40 boja pod nazivom RAL 840. Do tog datuma proizvođači i kupci su morali da razmene uzorke koji opisuju nijanse boje, a od tada se oslanjaju na brojeve. 1930 godine su brojevi bili ravnomerno promenjeni u četvorocifrene i zbirka je preimenovana u RAL 840 R (R-revidirana). Obzirom na stalno dodavanje boja 1961 godine je zbirka ponovo promenjena u RAL 840 – HR koja je sadržala 240 nijansi boja, dodati su pored brojeva i nazivi da bi se sprečile greške i ova lista se koristi i danas.


Okretni i okretno nagibni okovi su termini za elemnte koji se koriste u proizvodnji građevinske stolarije.

Okretni okovi su sistemi koji se najčešće koriste za izradu ulaznih vrata , prozora, balkonskih vrata. Mogu biti proizvedeni kao okretni oko vertikalne ili horizontalne ose.
Okovi okretni oko vertikalne ose karakterišu lako i komforno funkcionisanje - jednim potezom prozor je moguće otvoriti, dovesti u siguran položaj za provetravanje, i jednostavno čvrsto zatvoriti. Ugrađena kočnica krila u obrtnom lageru drži okov sigurno u bilo kom položaju. Krilo je moguće okrenuti za celih 180° i tako čak i spoljnu površinu prozora bezbedno očistiti.
Okovi okretni oko horizontalne ose (najčešća primena kod nas) karakterišu optimalno provetravanje kroz dvostruku ventilaciju iskorišćen vazduh izlazi u gornjem delu, a svež ulazi u donjem. Ova visokoefikasna ventilacija je posebno pogodna za mesta gde npr. vlažnost i mirisi moraju biti brzo izduvani. Lakoća u rukovanju jednim pokretom prozor je moguće otvoriti, dovesti u željeni položaj za provetravanje ili čvrsto zatvoriti.

Okretno nagibni okovi su okovi koji imaju iste karakteristike kao i okovi okretni oko horizontalne ose sa dodatnim položajem za provetravanje kroz optimalni položaj makaza (kip). Može se ugrađivati do maksimalnih težina krila od 130 kg.


Kao prvo mora se definisati namena prostorije koja se zastakljuje (u ovom slučaju terasa), praktično sami sebi morate postaviti pitanje da li planirate da na terasi sedite u toku zimskih perioda ili samo leti, da li će služiti kao pomoćna prostorija ... Ovo opredeljuje vrstu profila kojom će terasa biti zastakljena.

Ukoliko planirate da na terasi boravite u toku zimskog perioda, znači da Vam treba dobro dihtovanje i onda se odlučite za klasične prozore uz kombinaciju sa fiksnim elementima koji mogu biti izrađeni od PVC-a ili Aluminijuma.

Ukoliko ne planirate da na terasi boravite, već samo da je zaštitite od kiše i snega i obezbedite dodatni pomoćni prostor, birajte profile sa 3 komore ukoliko govorimo o PVC-u ili profile bez termo prekida ukoliko govorimo o aluminijumu. Ovo je ekonomski prihvatljiva varijanta a po karakteristikama sasvim odgovara predviđenoj nameni. Najčešće se biraju klizni sistemi sa 2 ili 3 krila u zavisnosti od širine terase. Morate znati da ovi klizni sistemi imaju ograničeno dihtovanje na oko 60 %.

I na kraju svakako da je izgled zgrade sa spoljašnje strane bitan faktor u izboru vrste materijala od kojih se terasa zastakljuje.


Stolarija sa lukovima i kosinama može biti izrađena od PVC-a, aluminijuma i drveta. Najčešće se izvodi od PVC-a.

PVC kosi prozori
Kod projektovanja PVC kosih prozora mora se paziti na neke limite koje je potrebno zadovoljiti ako želimo imati okretno nagibni pvc prozor. Naime, ako želimo prozor koji se može otvoriti okretno nagibno ugao na gornjoj kosini može biti maksimalno 50°. I kod tog ugla se mora urezati doprozornik u debljini 4mm i dužini od 120mm da bi bili u mogućnosti otvoriti prozor na kip.
Kod trougaonih pvc prozora treba imati na umu da mali donji ugao jako povećava dužinu sečenja profila jer taj ugao treba podeliti sa 2 da bi dobili ugao sečenja. Pa u takvom slučaju nije moguće zavariti varilicom takvu dužinu stranice, već se takav spoj vari "hladno", lepkom.
Kod posebnih kosih oblika vrlo često je bolje prečkom zatvoriti kosinu, pa krila prozora u tom slučaju izgledaju kao i kod četvrtastog prozora.

PVC lučni prozori
Lučni prozori se proizvode kao segmentni lučni prozor, ili kao pravilan lučni prozor, vrlo retko"korbbogen" prozor. Visina luka, kod segmentnog lučnog prozora, je manja nego što je polovina njegove širine. Ako želimo da je segmentni lučni prozor okretno nagibni minimalne dimenzije segmentnog lučnog prozora su; širina 750mm, visina do početka luka 650mm i ukupna visina 750mm. Najmanja visina segmentnog luka je 100mm. Pravilan lučni prozor ima visinu luka jednaku polovini njegove širine, tako da se profili savijaju iz komada i nije potrebno variti lučni deo sa vertikalnim profilima. Može biti jednokrilni ili dvokrilni kao i segmentni lučni prozor. Ako želimo okretno nagibni prozor njegove minimalne dimenzije moraju biti: širina 800mm, visina do početka luka 550mm i ukupna visina 950mm. Okrugli PVC prozor može biti fiksni, samo gornja polovina na kip prema dole i dvokrilni okretni, s time da se krila otvaraju jedno prema drugm u sredinu. U nepravilnim oblicima PVC prozora je moguće izraditi gotovo sve, jedino što treba voditi računa o mogućnostima otvaranja.

Što se tiče izvođenja u drvetu i aluminijumu slične su mogućnosti ali znatno olakšane činjenicom da nema varenja (mašina koja spaja PVC profile).
Stolarija koju smo pominjali je skuplja za oko 50 % od klasične.


U našim salonima možete videti gotovo sve vrste fasadne stolarije koje se danas primenjuju u savremenom građevinarstvu. Izrađuju su po Vašim merama i Vašem zahtevu, od najkvalitetnijih materijala po strogo kontrolisanim tehnološkim procesima. Visokog su kvaliteta i dostupni su u mnoštvu boja. Osnovna podela je prema vrsti materijala od kojih su profili napravljeni, tako da imamo sledeće tipove stolarije:

• Drvena (lamelirano drvo)
• Drvo – aluminijumska stolarija (na komplet drvenom prozoru postoji aluminijumska obloga sa spoljašnje strane)
• Alu-drvena stolarija (na komplet aluminijumskom prozoru postoji drvena obloga sa unutrašnje strane)
• PVC sa 3, 4, 5 i 6 komora
• PVC u akrilnim bojama
• PVC laminiran u dekor drveta
• Aluminijum bez termo prekida („hladni aluminijum“)
• Aluminijum sa termo prekidom („topli aluminijum“)
• Alu-PVC (na PVC punom profilu se nalazi Alu obloga)
• ...

Naravno postoje podele i po tipovima stakala koja se ugrađuju u profile, vrsti okova, obliku i dimenziji otvora, načinu otvaranja ...
45


Još od davnih vremena ulazna vrata su činila bitan deo svakog doma. Tako da je njihova proizvodnja izdvojena kao posebna grana u savremenom građevinarstvu. Ulazna vrata su se ranije proizvodila kao veoma masivna štiteći na taj način dom od „nepozvanih gostiju“. Razvojem današnjih modernih materijala gabariti su se znatno smanjili ali je stepen sigurnosti zadržan razvojem specijalnih sistema za ojačanje i zabravljivanje vrata. Dosta pažnje je posvećeno i zvučnoj izolaciji tako da u svakom vratnom krilu postoji određena ispuna koja je odličan zvučni izolator.

Osnovna podela ulaznih vrata je na vrata za kuće i vrata za stanove. Ova podela bitno određuje materijale od kojih se proizvode kao i ostale karakteristike samih vrata. Pogledajte u našim rubrikama nešto više o svakoj od ovih podela.


Rolo vrata su proizvod pogodan za zatvaranja ulaza većih površina. Svojom konstrukcijom rolo vrata omogućavaju maksimalno iskorišćavanje prostora ili prolaza bez potrebe za većim građevinskim zahvatima. Mogu se ugraditi kao unutrašnja ili spoljašnja. Imaju ogromnu primenu kao industrijska, garažna, sigurnosna, pregradna ...


Vrata se izrađuju u željenim dimenzijama. Sastavljena su od aluminijumskih lamela u više boja sa ispunom od poliuretanske pene. Obično je lamela visine 77 mm i debljine 19 mm koje se namotavaju u kutiju iznad vrata ( kod industrijskih - bez kutije ). Kutije su preseka 300x300 mm ili 350x350 mm za vrata visine do 3,5m, dok se za veće visine ugrađuje specijalni mehanizam za industrijska rolo vrata.
Zastor vrata pri spuštanju i podizanju klizi kroz aluminijumske vođice. Postoji mogućnost ugradnje lamela sa “prozorčićima", ventilacionih, kao i sa perforacijom po želji... Pogon rolo vrata može biti ručni i električni. Ručni pogoni funkcionišu kao opružni, odnosno reduktorski ( putni reduktor i kurbla ), dok se kod električnih koriste cevni motori ugrađeni u osovinu ili industrijski motori. Ovi motori su snabdeveni ručnim reduktorom sa kurblom ( za otvaranje u slučaju nestanka struje ). Upravljanje motorima može biti daljinsko ( centrala sa daljinskim upravljačima ) i “ručno” ( prekidač ili ključ-prekidač ), kao i kombinacijama ovih sistema.
Zaključavanje kod ručnih sistema izvodi se pomoću brave ugrađene u završnu lamelu zastora koja pokreće šipove i zabravljuje zastor u bočne vođice. Kod električnih pogona ( “ručnih” i daljinskih ) zaključavanje obezbeđuje sam motor


Razlozi za krivljenje stolarije mogu biti raznovrsni i u jednom delu zavise od samog zahteva, u drugom delu od vrste materijala od kojeg je stolarija napravljena i u trećem od montaže.

Što se tiče samog zahteva:

Često kupci imaju zahteve da im se proizvede nešto što nije po građevinskim propisima, na tome insistiraju pa im neko proizvede ovakvu stolariju. Obično se to „obije o glavu“ time što se stolarija iskrivi. Do ovoga dolazi zbog preteranog zahteva po pitanju dimenzije prozora (ogomna krila), težine nastale usled vrste stakla (tri stakla u krilu ...), krivljenje je izvesno. Nemojte praviti ogromna krila, veća nego što su Vam potrebna za lako rukovanje u prostoru. Svaki dvokrilni prozor može biti proizveden i kao asimetričan i time možete svesti dimenziju „radnog“ krila na pravu meru. Takođe vrsta objekta i lokacija na kojoj se nalazi (more, planina i sl.) su parametri koji utiču na izbor vrste stolarije.


Što se tiče drvene stolarije:

Može da se iskrivi kada se izabere loš proizvođač koji ne garantuje suvoću i pravilnu zaštitu drveta. Vremenom drvo se rasuši i u zavisnosti od spoljašnjih uticaja i same prirode drveta (rasporedu godova) počinje da se krivi na jednom ili više mesta. Krivljenje je najčešće izraženo na stani zaključavanja - zabravljivanja, obzirom da su sa druge strane šarke one drže pravac stolarije na više mesta dok je na strani zabravljivanja samo jedna tačka koja drži stolariju. Na gornjem i donjem kraju dolazi do krivljenja. Ovo je samo jedan od najčešćih primera, postoje i mnogi drugi...
Svakako prilikom izbora drvene stolarije razmislite o lameliranoj stolariji gde je mogućnost krivljenja svedena na sporadične primere.

Što se tiče PVC stolarije:

Česta greška kupaca se pravi u tome što insistiraju na vrsti materijala, broju komora, zemlji porekla a ne na samom kvalitetu profila. U praksi se često pokazalo da npr. PVC stolarija od istog tipa materijala a proizvedena u razlicitim radionicama definitivno nema isti kvalitet i funkcionalnost, pa iz tog razloga može doći i do krivljenja stolarije. Na oko isti ili sličan PVC profil u sebi može sadržati nedovoljno čelično ojačanje (oblik profila ojačanja loš, zidovi lima tanki) ili ga čak i ne sadržati čime se pravi još veći problem.

Što se tiče montaže:

Zbog specificnosti izuzetno je bitno da se montaža izvrši na za to propisan način. Nestručna montaža može dovesti do uvrtanja PVC stolarije, njenog krivljenja i gubljenja geometrije koja je predvidjena i koja pruža njen nesmetani rad. Ovo svakako dovodi da stolarija pre svega ne dihtuje dobro, teskoće u rukovanju i sl.


Stara stolarija koja je uglavnom od drveta „duva“ - ne dihtuje iz razloga sto se drvo vremeno rasušilo i iskrivilo, tj. isgubilo svoja prvobitna svojstva. Stari prozori su izradjeni od punog drveta i podložna su bržem starenju za razliku od današnjih laminiranih drvenih prozora. Obzirom da je došlo do krivljena dihtunzi ne naležu jedan na drugi i i dopuštaju da vazduh uđe – duva. Obzirom da i dihtunzi u ovom slučaju dolaze u direktan dodir sa atmosferskim uticajima i oni postaju nagriženi i oštećeni i time problem povećavaju.

Drugi razlog je i što stolarija sa vremena na vreme treba da se ponovo došteluje kako bi krilo pravilno nalegalo na štok (na žalost ovo nije praksa kod nas, obično primetimo problem tek kad je teško rešiv).

stolarija.aspx